Thủ tục gia nhập Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam
Thủ tục gia nhập hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam
Tải mẫu đăng ký: tại đây

1.    HỘI VIÊN TẬP THỂ (Hội viên pháp nhân):
1.1.    Đối tượng: Các đối tượng hoạt động liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực Thực phẩm chức năng:
(1)    Các doanh nghiệp, công ty, tổ chức, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, kể cả các đơn vị nuôi trồng dược liệu.
(2)    Các tổ chức, đơn vị, cơ sở nghiên cứu.
(3)    Các tổ chức đơn vị, cơ sở đào tạo, giáo dục tuyên truyền.
(4)    Các tổ chức, đơn vị quản lý.
1.2.    Điều kiện:
(1). Thừa nhận Điều lệ của Hiệp hội và tự nguyện tham gia.
(2). Có tư cách pháp nhân.
(3). Đóng hội phí theo quy định:
+ Đối với các Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cơ sở nhỏ:
-    Hội phí mỗi năm: 3.600.000 VNĐ
-    Phí gia nhập lần đầu: 1.000.000 VNĐ
+ Đối với các Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cơ sở vừa:
-    Hội phí mỗi năm: 4.000.000 VNĐ
-    Phí gia nhập lần đầu: 1.000.000 VNĐ
+ Đối với Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cơ sở lớn:
-    Hội phí mỗi năm: 5.000.000 VNĐ
-    Phí gia nhập lần đầu: 1.000.000 VNĐ
1.3.    Thủ tục:
(1). Quán triệt Điều lệ Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam
(2). Làm đơn xin gia nhập Hiệp hội (Theo mẫu M1) gửi về Văn phòng Hiệp hội:            Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà trung tâm Thương mại Interserco, số 17 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
Hoặc có thể gửi đơn theo E-mail: vadsoffice@gmail.com
Hoặc theo số Fax: 0437.958.157
(3). Nộp lệ phí 1 năm và lệ phí gia nhập lần đầu vào tài khoản của Hiệp hội:
       Số tài khoản: 108.209.544.24.011 tại Chi nhánh Ngân hàng Techcombank      Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
(4). Thường vụ Hiệp hội họp xét duyệt và ra Quyết định kết nạp.
(5). Cấp chứng nhận là Hội viên chính thức của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam(Giấy chứng nhận kích thước 25x34 cm, in màu, song ngữ Anh - Việt).

2. HỘI VIÊN CÁ NHÂN:
2.1.  Đối tượng: Tất cả mọi cá nhân hoạt động liên quan đến Thực phẩm chức năng.
(1) Cá nhân sản xuất, kinh doanh.
(2) Cá nhân nghiên cứu.
(3) Cá nhân đào tạo, tuyên truyền giáo dục.
(4) Cá nhân quản lý.
2.2. Điều kiện:
(1) Tán thành Điều lệ Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam và tự nguyện tham gia.
(2) Được đào tạo 01 khoá về Đại cương Thực phẩm chức năng
(3) Đóng hội phí theo quy định:
     -  Hội phí mỗi năm là 300.000 VNĐ
     -  Lệ phí gia nhập lần đầu : 150.000 VNĐ
2.3. Thủ tục:
(1) Dự khoá đào tạo về Đại cương Thực phẩm chức năng do Hiệp hội tổ chức.
(2) Làm đơn (Theo mẫu M2) và 02 ảnh màu 2x3 cm gửi về Văn phòng Hiệp hội TPCN Việt Nam:
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà trung tâm Thương mại Interserco, số 17 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
         Hoặc có thể gửi theo E-mail: vadsoffice@gmail.com
         Hoặc theo số Fax: 0437.958.157
(3) Nộp hội phí vào tài khoản của Hiệp hội:
     Số tài khoản: 108.209.544.24.011 tại Chi nhánh Ngân hàng Techcombank Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
(4)    Thường vụ Hiệp hội họp xét và ra Quyết định kết nạp.
(5)    In thẻ và cấp thẻ Hội viên (Thẻ kim loại, in màu, cỡ 6x9 cm)
Trong công cuộc công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng tốc từ thập kỷ cuối của thế kỷ trước, đặc biệt tăng mạnh từ đầu thế kỷ này. Bên cạnh những ưu điểm vĩ đại của cuộc cách mạng công nghiệp, về mặt nguy cơ sức khỏe, chúng ta phải đối mặt với "Cơn thủy triều dịch bệnh mãn tính không lây gia tăng". Việc dự phòng dịch bệnh mãn tính không phải bằng vacxin như các loại dịch bệnh truyền nhiễm, mà phải bằng các biện pháp: chế độ ăn uống, vận động, sinh hoạt... trong đó "Thực phẩm chức năng là công cụ dự phòng sức khỏe của thế kỷ 21". Để giúp nâng cao "Hiểu đúng, làm đúng, dùng đúng" về thực phẩm chức năng (TPCN), Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam - VAFF cho đăng trên web site của Hiệp hội bộ giáo trình điện tử bao gồm 35 bài. Đây là một tài liệu đào tạo về TPCN lần đầu tiên được biên soạn ở Việt Nam.

Video sự kiện

Trụ sở VAFF: Tầng 14 - Cung Trí thức Thành phố Hà Nội - Lô 25D* - Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 3795 8157 - Fax: 04 3795 8157
VAFF © 2010 Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam

Thiết kế bởi: