10 Quy tắc Đạo đức trong hoạt động của VAFF  (15/6/2012)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------***---------

10 QUY TẮC ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA
HIỆP HỘI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số      ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch 
Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam)

1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hiệp hội và
Điều lệ của Hiệp hội.
2. Tuyệt đối không lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại tới An ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo
đức và thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

3. Trong mọi hoạt động của Hiệp hội phải lấy cốt lõi của vấn đề là: Trung thực - Đoàn kết - Hỗ trợ hợp tác
giúp đỡ lẫn nhau - Bảo vệ uy tín của Hiệp hội - Vì sự phát triển chung của ngành TPCN Việt Nam.

4. Mục tiêu của hoạt động là vì sức khỏe cộng động, TPCN cho tất cả mọi người. Mỗi người đều có quyền và có 
cơ hội sử dụng TPCN để sống khỏe hơn, sống hạnh phúc hơn và sống thọ hơn.

5. Chiến lược hoạt động phải làm cho toàn xã hội: Hiểu đúng - Làm đúng - Dùng đúng TPCN.

6. Nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội là Hữu nghị hợp tác bình đẳng cùng có lợi.

7. Phương châm hoạt động của Hiệp hội là kết nối các bên.

8. Nội dung hoạt động là tạo ra nhiều sản phẩm TPCN có tính chất lượng, tính an toàn và tính hiệu quả
cao cho người tiêu dùng.

9. Nền tảng của mọi hoạt động là khoa học, hiện đại, hội nhập và tiêu chuẩn hóa.

10. Mỗi Hội viên là một tuyên truyền viên và thanh tra viên trong lĩnh vực TPCN, giúp cho cộng đồng
ngày càng sử dụng TPCN nhiều hơn để bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ bệnh tật, đặc biệt là
TPCN là vaccine dự phòng dịch bệnh mạn tính không lây trong thời đại đô thị hóa và công nghiệp hóa.

TM. BCH HIỆP HỘI TPCN VIỆT NAM
Chủ tịch
PGS. TS Trần Đáng
InIn ra

Trong công cuộc công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng tốc từ thập kỷ cuối của thế kỷ trước, đặc biệt tăng mạnh từ đầu thế kỷ này. Bên cạnh những ưu điểm vĩ đại của cuộc cách mạng công nghiệp, về mặt nguy cơ sức khỏe, chúng ta phải đối mặt với "Cơn thủy triều dịch bệnh mãn tính không lây gia tăng". Việc dự phòng dịch bệnh mãn tính không phải bằng vacxin như các loại dịch bệnh truyền nhiễm, mà phải bằng các biện pháp: chế độ ăn uống, vận động, sinh hoạt... trong đó "Thực phẩm chức năng là công cụ dự phòng sức khỏe của thế kỷ 21". Để giúp nâng cao "Hiểu đúng, làm đúng, dùng đúng" về thực phẩm chức năng (TPCN), Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam - VAFF cho đăng trên web site của Hiệp hội bộ giáo trình điện tử bao gồm 35 bài. Đây là một tài liệu đào tạo về TPCN lần đầu tiên được biên soạn ở Việt Nam.

Video sự kiện

Trụ sở VAFF: Tầng 14 - Cung Trí thức Thành phố Hà Nội - Lô 25D* - Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 3795 8157 - Fax: 04 3795 8157
VAFF © 2010 Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam

Thiết kế bởi: