Trung tâm Truyền thông TPCN thiếu cơ sở pháp lý
(29/5/2014)

Ngày 14/5/2014 Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam ra Thông báo quyết định chấm dứt ủy quyền xét thưởng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" đối với Trung tâm Truyền thông Thực phẩm chức năng do BS Nguyễn Hữu Trọng làm Giám đốc.

Chương trình đi khảo sát thị trường tại Chi-lê, Braxin và Hoa Kỳ
(17/3/2014)

Trong khuân khổ hoạt động Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ La tinh năm 2014, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ phối hợp với các Phòng thương mại, Đại sứ quán và các tổ chức xúc tiến liên quan tổ chức đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường 3 nước: Chi-lê, Braxin và Hoa Kỳ.

Hội thảo Thực phẩm Chức năng do Bộ Y tế tổ chức
(28/2/2014)

Tháng 11 năm 2013 vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo " Thực phẩm chức năng: Vai trò trong dự phòng, thực trạng quản lý và định hướng trong thời gian tới". Hội thảo do Bộ Y Tế, Cục An toàn Thực phẩm, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mời tham gia Chương trình Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức
(8/10/2013)

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức về việc thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cùng Bộ Kinh tế và Công nghệ CHLB Đức giao cho Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức.

Chiến lược phát triển TPCN giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn 2030
(24/5/2013)

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIỆT NAM - Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; - Căn cứ Quyết định số 1425/QĐ-BNV ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam; - Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-BNV ngày 26 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam; - Căn cứ vai trò, tác dụng và xu thế phát triển TPCN trên thế giới và Việt Nam; - Xét đề nghị của Tổng thư ký Hiệp hội TPCN Việt Nam; QUYẾT ĐỊNH Điều 1 – Ban hành kèm theo Quyết định này là Chiến lược phát triển TPCN giai đoạn 2013 - 2020 và tầm nhìn 2030. Điều 2 – Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3 - Tổng Thư ký, các Ủy viên BCH, các Hội viên Hiệp hội TPCN, các chi hội và các tổ chức thuộc Hiệp hội cùng các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  1  

Trong công cuộc công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng tốc từ thập kỷ cuối của thế kỷ trước, đặc biệt tăng mạnh từ đầu thế kỷ này. Bên cạnh những ưu điểm vĩ đại của cuộc cách mạng công nghiệp, về mặt nguy cơ sức khỏe, chúng ta phải đối mặt với "Cơn thủy triều dịch bệnh mãn tính không lây gia tăng". Việc dự phòng dịch bệnh mãn tính không phải bằng vacxin như các loại dịch bệnh truyền nhiễm, mà phải bằng các biện pháp: chế độ ăn uống, vận động, sinh hoạt... trong đó "Thực phẩm chức năng là công cụ dự phòng sức khỏe của thế kỷ 21". Để giúp nâng cao "Hiểu đúng, làm đúng, dùng đúng" về thực phẩm chức năng (TPCN), Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam - VAFF cho đăng trên web site của Hiệp hội bộ giáo trình điện tử bao gồm 35 bài. Đây là một tài liệu đào tạo về TPCN lần đầu tiên được biên soạn ở Việt Nam.

Video sự kiện

Trụ sở VAFF: Tầng 14 - Cung Trí thức Thành phố Hà Nội - Lô 25D* - Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 3795 8157 - Fax: 04 3795 8157
VAFF © 2010 Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam

Thiết kế bởi: